دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
فارسی|
Monday, June 26, 2017
 
Adminstrative Staff

 

           

 

 

S. Amirian

Secretary of the Dean of Faculty
 

E-mail: 

Office: 200

Phone: 77125070 (Ext. 200)

 

           

 

M. Haghvirdilou

IT Center Supervisor 

E-mail: haghvirdi(at-sign)alborz.kntu.ac.ir

Office: 102
Phone: 77125070 (Ext. 102)
        

H. Khodabandeh

Secretary of administrative

E-mail: 
Office: 202
Phone: 77125070 (Ext. 202)

 


          

J. Tohfeh

Supplier
 
E-mail: 
Office: 109
Phone: 77125070 (Ext. 109)
 
           
 
M. Sadafi
Coordinator of  administrative
 
E-mail: sadafi(at-sign)alborz.kntu.ac.ir
Office: 110
Phone: 77125070 (Ext. 110)
                                                                                       

A. R. Keshavarz

 Undergrad Academic Affairs
 
E-mail: 
Office: 416
Phone: 23064416
         

M. Khanlou

head of the academic affairs

E-mail:
Office: 107
Phone: 77125070 (Ext. 107)

       

           

F. Moradi

Graduate Academic Affairs
 
E-mail: f.moradi(at-sign)alborz.kntu.ac.ir
Office: 107
Phone: 77125070 (Ext. 107)
                                                                 
 
A. Mohandesi
IT Center Technical Assistant

 

Date: 2016/09/17
© 2016 K. N. Toosi University of Technology. All Rights Reserved